Cong ty TNHH Ky Thuat TQT

Công ty TNHH Kỹ Thuật TQT

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Đường N3, Phường Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, TP. HCM
Quy mô nhân sự:  Dưới 20 người
Công ty TNHH Kỹ Thuật TQT