CÔNG TY TNHH KỲ PHONG

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Khu Phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam