Cong Ty TNHH King Asian

Công Ty TNHH King Asian

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  213A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản
Tư vấn, mua bán và cho thuê bất động sản nhà phố khu vực Trung Tâm Tp.Hồ Chí Minh.
Tư vấn đầu tư tài chính