Cong Ty TNHH King Asian

Công Ty TNHH King Asian

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  213A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Tư vấn, mua bán bất động sản nhà phố.
Tư vấn đầu tư tài chính