Cong Ty TNHH Kiem Toan - Ke Toan Thue Viet Nam

Công Ty TNHH Kiểm Toán - Kế Toán Thuế Việt Nam

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Nv1.12 Khu Đô Thị Chức Năng Tây Mỗ, P. Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Website:  letra.vn
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ kế toán (điều 59 luật kế toán năm 2015) - Kinh doanh dịch vụ kiểm toán độc lập ( điều 20 luật kiểm toán năm 2011) - Kinh doanh dịch vụ tư vấn về thuế ( điều 20 luật quản thuế năm 2006 sửa đổi luật năm 2012)