CONG TY TNHH HUY SON

CÔNG TY TNHH HUY SƠN

Trụ sở:  111 Khu Phố Mỹ Kim 3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM.
Quy mô công ty:  Trên 500 người
CÔNG TY TNHH HUY SƠN
Mã số thuế: 0301616226
Địa chỉ: 111 Khu Phố Mỹ Kim 3, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh