Cong Ty Tnhh Giao Duc Duy Thinh

Công Ty Tnhh Giáo Dục Duy Thịnh

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  12 Thuận Kiều - Phường 12 - Quận 5 - TP Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  Trên 500 người
TRƯỜNG MẪU GIÁO - TIỂU HỌC - THCS - THPT VĂN LANG thuộc quản lý của CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC DUY THỊNH
84 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem chi tiết.