cong ty TNHH DVKT Thuan Cong

công ty TNHH DVKT Thuần Công

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Số 4U, Đường 827, Kp2, Phú Hữu, Quận 9
Quy mô công ty:  Dưới 20 người
thí nghiệm xây dựng, địa chất