CÔng ty TNHH DV TM KT TAM DƯƠNG

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Sô 40 D3, Mega Ruby Khang Điền, Phường Phú Hữu, Quận 9
Quy mô nhân sự:  Dưới 20 người
Website:  www.tamduong-tts.com
Công Ty Tam Dương là một công ty dịch vụ kỹ thuật và thương mại ,là đại lý độc quyền cho các nhà sản xuất máy móc trong ngành in bao bì công nghiệp, chủ lực là làm đại lý cho các nhà sản xuất thiết bị trong ngành từ Nhật bản.
Công ty đã hoạt động từ năm 2007 , chuyên về phục vụ dịch vụ kỹ thuật, và cung cấp thiết bị trong ngành cho các đối tác tại VN và cũng làm dịch vụ xuất khẩu hàng VN qua Nhật bản.. .