Công Ty TNHH Dịch Vụ Việt Trung Sơn

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  24 Tân Canh, Phường 1, Tân Bình, Tp.HCM
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Website:  viettrungson.com
Hoạt động trong lĩnh vực thức ăn công nghiệp, bốc xếp, cung ứng lao động.