Cong Ty TNHH Dich Vu HRDC

Công Ty TNHH Dịch Vụ HRDC

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Công Ty TNHH Dịch Vụ HRDC
MST: 0316950248
Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp