Cong Ty TNHH Dich Vu Hang Hai Bien Dong

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hải Biển Đông

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Số 2, thi sách, quận 1, Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  Dưới 20 người
Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hải Biển Đông đuorjc thành lập năm 2012. Hoạt đông trong lĩnh vực cung cấp thiết bị dầu khí. Văn phòng quận 1-TP.Ho Chí Minh.