Cong Ty TNHH Dich Vu Bao Ve Dai Quang Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại Quang Minh

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  117 Đường Gs 1, P. Đông Hòa, Tỉnh Bình Dương (Big C Dĩ An Rẽ Vào 100M)
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Đại Quang Minh
117 Đường Gs 1, P. Đông Hòa, Tỉnh Bình Dương (Big C Dĩ An Rẽ Vào 100M) Hoạt động bảo vệ cá nhân
Xem chi tiết.