Cong ty TNHH Dau tu Thuong mai Dich vu Huy Thinh

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Huy Thịnh

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  B07 Đường Số N4 Valora Mizuki Park, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh
Quy mô nhân sự:  Dưới 20 người
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Huy Thịnh
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh.