Cong ty TNHH Dau tu Thuong mai Dich vu Huy Thinh

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Huy Thịnh

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  A-0.05 Lô A Tầng Trệt, Tòa Nhà Ehome S Nam Sài Gòn, Đường D1 - Xã Bình Hưng - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh.
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Huy Thịnh
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh.