Cong ty TNHH Dau Tu Lien Minh Star Team

Công ty TNHH Đầu Tư Liên Minh Star Team

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  80 Phan Xích Long, P3, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Quy mô công ty:  Dưới 20 người
Website:  www.starteamcorp.com
Công ty TNHH Đầu Tư Liên Minh Starteam là đơn vị chủ quản các công ty thành viên:
- Công ty TNHH Thực phẩm Thuận Phong Phát (TPP Food)
- Công ty Cổ phần Pacific Beauty Việt Nam
- Công ty TNHH Tiếp vận Quốc tế Tân Hoàng Minh (THM Logistics)
- …