CONG TY TNHH DAU TU EAGLE

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ EAGLE

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  86 Hùng Vương , Phường 1 Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ EAGLE
công ty chuyên về đầu tư bất động sản