CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐẠI VINH QUANG

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  20 / 23 Đường 35, Khu Phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
20/23 Đường 35, Khu phố 1, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam