Cong Ty TNHH A Plus Market

Công Ty TNHH A Plus Market

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  42 / 1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
42/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Đại lý, môi giới, đấu giá
• Lập trình máy vi tính
• Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
• Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
• Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu