CONG TY POWERCHINA JIANGXI ELECTRIC POWER ENGINEERING

CÔNG TY POWERCHINA JIANGXI ELECTRIC POWER ENGINEERING

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Số 20 Đường Trần Kỳ Phong - Phường Ghềnh Ráng - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định.
Quy mô nhân sự:  Dưới 20 người
Since the novel coronavirus pneumonia outbreak, POWERCHINA International Group, a subsidiary of POWERCHINA, has helped waged war on the epidemic, according to a company spokesman.