cong ty Giai Nong

công ty Giai Nong

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  580 Núi Thành – Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Công ty Giai Nông chuyên về ngành nghề may mặc xuất khẩu Xem chi tiết.