Cong ty CP Tuan 123 - Bat dong san Tuan 123

Công ty CP Tuấn 123 - Bất động sản Tuấn 123

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  268 Tô Hiến Thành, Q10
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Công ty hoạt động phát triển nhanh chóng
Hơn 3000 nhân sự, hoạt động tài Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Cơ hội thu nhập đột phá cho bản thân.