Cong Ty CP Tap Doan Thanh Long

Công Ty CP Tập Đoàn Thành Long

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Đình Dù-Văn Lâm- Hưng Yên
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Công ty CP tập đoàn Thành Long
Quy mô 500 lao động
Lĩnh vực ngành nghề chính: Sản xuất gia công kết cấu thép, phục vụ cho các công trình Dự án quốc gia: Dự án về cột điện cao thế 500kV, 220, 110... và các dự án về cầu, nhiệt điện... gồm các đơn vị thành viên.
- Công ty CP Nước mặt Sông Hồng
- Công ty KCT Thành Long Vineco.
Các công trình của Công ty: Dự án đường dây bắc Nam, cột điện cao thế 500kV...
Dự án về cầu: Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), Cầu vượt An Dương, Cầu Lăng Cha Cả, Cầu Hoàng Hoa Thám ( TP Hồ Chí Minh), cầu Vàm Cống (Cần Thơ), Nhiệt điện Duyên Hải, Vĩnh Tân...
  • Trang 1 / 2