Cong Ty CP Quan Ly Sach Sai Gon

Công Ty CP Quản Lý Sạch Sài Gòn

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  78 / 1B Duong So 3, Phuong Truong Tho, Quan Thu Duc
Quy mô công ty:  Dưới 20 người
Sản xuất thảm, chăn đệm
2 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
3 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
5 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
6 Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
7 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
8 Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
9 Hoạt động tư vấn quản lý
10 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
11 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú