CONG TY CP KINH DOANH DIA OC HTP GROUP

CÔNG TY CP KINH DOANH ĐỊA ỐC HTP GROUP

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  55 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. HCM
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
55 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM