Công ty CP DV Bảo vệ An Ninh Dầu Khí Việt Nam- Chi nhánh miền Đông Nam Bộ

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Số 211 Thống Nhất - Phường 8- Thành Phố Vũng Tàu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Quy mô nhân sự:  150 - 300 người
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam (Công ty ANDK) là một trong 03 Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ trả lương cao nhất cho nhân viên bảo vệ trên phạm vi toàn quốc, chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các mục tiêu của ngành Dầu khí,