Cong ty CP Bong Bach Tuyet

Công ty CP Bông Bạch Tuyết

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Lô 52-53-54 / I Đường Số 2E, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vịnh Lộc A
Quy mô công ty:  100-200 người
Sản xuất Bông y tế, gạc phẫu thuật, bông vệ sinh tai, băng vệ sinh phụ nữ....