Cong ty Co Phan YESHOUSE

Công ty Cổ Phần YESHOUSE

Chia sẻ
Trụ sở:  17B, Bình Thới, Phường 11, Quận 11, Tp. HCM.
Quy mô công ty:  50-100 người
Website:  Yeshouse.com.vn
YESHOUSE hoạt động mạnh và đa dạng trong nhiều lĩnh vực, trong đó tiêu biểu là hoạt động đầu tư kinh doanh Bất Động Sản và đầu tư tài chính cho các dự án “Đô thị thấp tầng”