Cong Ty Co Phan Xuc Tien Dau Tu Phat Trien Niem Tin Viet

Công Ty Cổ Phần Xúc Tiến Đầu Tư Phát Triển Niềm Tin Việt

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6 Quận 3 Tp Hồ Chí Minh
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Website:  www.lmak.com.vn
Đầu tư kinh doanh bất động sản