Cong Ty Co Phan Xay Dung Cong Trinh A.E

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình A.E

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  106 Trần Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Chúng tôi chuyên về lĩnh vực xây lắp các công trình điện trung hạ thế và cao thế và xây dựng
dân dụng.
Mục tiêu: Trở thành đơn vị mạnh và uy tín nhất trong lĩnh vực xây lắp .
Sứ mệnh: Mang đến cho xã hội những công trình hiện đại, an toàn, chất lượng và bền vững.
Để đạt được mục tiêu và sứ mệnh chúng tôi cần những kỹ sư có tâm với nghề và phấn đấu vì sự
phát triển chung.