Cong ty Co phan UrbanStation

Công ty Cổ phần UrbanStation

Trụ sở:  27 Hoa Sứ, Phường 7, Phú Nhuận
Quy mô công ty:  200-500 người
Công ty Cổ phần UrbanStation tuyển dụng các bạn nhân viên barista đam mê pha chế.