Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Hùng Anh

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Xuân Viên -Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Quy mô nhân sự:  Dưới 20 người
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Xây Dựng Hùng Anh là công ty chuyên xây lắp ở các tỉnh miền bắc