Cong Ty Co Phan Tu Van Va Dau Tu Bat Dong San An Khang

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư Bất Động Sản An Khang

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  88 Vũ Tông Phan – P.An Phú – Q 2 – Tp.HCM
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Ngành nghề kinh doanh
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
6619 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu