Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Trị HKT

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Phòng 901, Tâng 9, Nha A1, Tòa Nhà Oct1
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Công ty Cổ phần tư vấn quản trị HKT là đơn vị lập trình, cung cấp các phần mềm bán hàng và quản lý doanh nghiệp ERP và lập trình outsource cho các đối tác tại Silicon Valley - USA.