CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TRẦN KHANG

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  74 NGUYỄN CHÍ THANH, CAM NGHĨA, CAM RANH, KHÁNH HÒA
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Website:  TRANKHANGREAL.COM.VN
CÔNG TY CHUYÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN, THÚC ĐẨY TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN DO CÔNG TY CUNG CẤP