Cong Ty Co Phan Thuong Mai Va Tim Nguon Cung Ung Quoc Te

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Tìm Nguồn Cung Ứng Quốc Tế

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  18 Đường Số 5 Khu Nhà Ở Z756, Phường 12 Quận 10, Tp.HCM
Quy mô công ty:  Dưới 20 người
Công ty hoạt đông trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - logistic