CONG TY CO PHAN THE GIOI TRUYEN THONG

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG

Chia sẻ
Trụ sở:  737/1 Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Website: mediaworld.com.vn
Ngành nghề kinh doanh
- Quảng cáo thương mại
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm
- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
- Dịch vụ cung cấp thông tin kinh tế, thị trường
- Đại lý dịch vụ viễn thông
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động
- Dịch vụ in ấn