CONG TY CO PHAN TAP DOAN AN PHAT HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Lô Cn 11, Lô Cn 12, Cụm Cn An Đông, Nam Sách, Hải Dương
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Tập đoàn chuyên về nhựa và hóa chất, tọa lạc tại Hải DƯơng, Việt Nam. Xem thêm