CONG TY CO PHAN TAP DOAN AN PHAT HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Lô Cn 11, Lô Cn 12, Cụm Cn An Đông, Nam Sách, Hải Dương
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Tập đoàn chuyên về nhựa và hóa chất, tọa lạc tại Hải DƯơng, Việt Nam.
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo thêm danh sách việc làm "Tuyển gấp" dưới đây.

Tuyển Gấp

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu