Cong Ty Co Phan SX - TM Thep Nguyen Minh

Công Ty Cổ Phần SX - TM Thép Nguyễn Minh

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  D6/31 ẤP4, TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Chuyên Kinh doanh các mặt hàng Sản xuất sắt, thép, gang.
  • Trang 1 / 2