Cong Ty Co Phan SG Fintech

Công Ty Cổ Phần SG Fintech

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Quận 1
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Thành lập năm 2018, Công ty Cổ Phần SG Fintech, một doanh nghiệp trẻ đầy năng động và đột phá tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tài chính, đang trong tiến trình phát triển với những cơ hội tuyệt vời. Chúng tôi chào đón những nhân tố nhiệt huyết, cùng chúng tôi định hình và tạo nên cuộc cách mạng trong ngành công nghệ tài chính.