CONG TY CO PHAN SAN XUAT THUONG MAI VA DICH VU KHOA HOC KY THUAT VIET NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Số Nhà 12, Khu Nhà Ở Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sài Gòn, Đường 3359 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT NAM
0310271070