Cong Ty Co Phan Quoc Te AIAM

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế AIAM

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  36A, Ngô Quyền, Phố 4, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Công Ty Cổ Phần Quốc Tế IAM - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy