Cong ty Co Phan Phat Trien Bat Dong San DKRP

Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản DKRP

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  16 Nguyễn Cơ Thạch, Phương An Lợi Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Website:  dkrp.vn
Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Danh Khôi
Với phương châm xem nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất, Công ty CP Phát Triển Bất Động Sản Danh Khôi chia sẻ cơ hội phát triển sự nghiệp đến với tất cả người lao động.