CONG TY CO PHAN NGOC PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC PHONG

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Kcn Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Quy mô công ty:  50-100 người
Công ty CP Ngọc Phong là chủ đầu tư KCN Xuyên Á rộng 500ha, với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng
CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC PHONG đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo thêm danh sách việc làm "Tuyển gấp" dưới đây.

Tuyển Gấp

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu