CONG TY CO PHAN NGOC PHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC PHONG

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Kcn Xuyên Á, Xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Quy mô công ty:  50-100 người
Công ty CP Ngọc Phong là chủ đầu tư KCN Xuyên Á rộng 500ha, với nhu cầu ngày càng phát triển và mở rộng Xem thêm