Công Ty Cổ Phần Natha Land

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  70 Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2, Tp. HCM
Quy mô nhân sự:  20 - 150 người
Ngành nghề chính:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất