CONG TY CO PHAN KY THUAT CAZA

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CAZA

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  217 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CAZA
217 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ngành nghề chính: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực