CONG TY CO PHAN KBM

CÔNG TY CỔ PHẦN KBM

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  104 Mai Thị Lựu - Phường Đa Kao - Quận 1 - Tp Hồ Chí Minh.
Quy mô công ty:  Trên 500 người
công ty chuyên về linh vực marketing