Cong ty co phan hang hai An Binh

Công ty cổ phần hàng hải An Bình

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  3 / 7B Đường 44, Phường Phước Long A, Quận 9
Quy mô nhân sự:  Dưới 20 người
Công ty về dịch vụ tàu biển, đại lý tàu biển...