CONG TY CO PHAN DT-TM-DV THUONG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT-TM-DV THƯỜNG TÍN

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  LÔ, L34, ĐƯỜNG DDL16, KHU ĐÔ THỊ VÀ CÔNG NHIỆP MỸ PHƯỚC 3 BÌNH DƯƠNG
Quy mô công ty:  50-100 người
G4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Ngành chính)
G4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
J62020 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
N7710 Cho thuê xe có động cơ
G4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
G47420 Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh