Cong ty Co Phan Dong Shop Sun

Công ty Cổ Phần Dong Shop Sun

Chia sẻ
Trụ sở:  175 Bạch Đằng,Phường 15,Quận Bình Thạnh,TP.HCM
Quy mô công ty:  Trên 500 người
Là công ty Tài Chính nơi làm việc của hơn 200 nhân viên trẻ và các chuyên gia quản lý người Nhật Bản. Công ty đang trên đà
phát triển với 50 Chi Nhánh trong năm 2018 và đang mở rộng kinh doanh các lĩnh vực khác. Hoạt động với phương châm
mang lại sự tiện ích và thịnh vượng cho người dân Việt Nam.