Cong ty Co Phan Dich Vu Thuong Mai Tong Hop VinCommerce - CN TPHCM

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce - CN TPHCM

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  Số 02 đường Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, TPHCM
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Website:  https://www.vincommerce.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE
Mã số doanh nghiệp: 0104918404 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 20 / 09 / 2010. Đăng ký thay đổi lần thứ 32 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh ngày 10 / 11 / 2017.
Hoạt động nhiều lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, xây dựng,...