Cong Ty Co Phan Dau Tu Xay Dung Kinh Doanh Bat Dong San Phuong Dong

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Bất Động Sản Phương Đông

Theo dõi Nhà tuyển dụng
Chia sẻ
Trụ sở:  D1-13, Đường N4, Kp. 2, Phường Bửu Long, Thành Phố Biên Hoà, Đồng Nai
Quy mô nhân sự:  Trên 300 người
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Bất Động Sản Phương Đông